top of page

IMS Olympus

ZARZĄDZAJ PARKEM JEDNYM KLIKNIĘCIEM

System inwentaryzacji OLYMPUS (baza danych  inwentarz przewoźników) do sprzedaży biletów, zarządzania flotą i budowania sieci dystrybucji
Możliwości systemu:

  • Digitalizacja możliwości przewoźnika – rozkład jazdy, tabor autobusowy, taryfy, opłaty itp.;

  • Integracja z innymi systemami dystrybucji - dostępność API;

  • System zorientowany na sprzedaż - zarządzanie przychodami;

  • Optymalne wykorzystanie lotów, środków transportu - loty złożone;

  • Opcja SPA (specjalna  umowa proporcjonalna) / SPS (specjalna umowa proporcjonalna)  w stosowaniu taryf

bottom of page